Co je potřeba před přijetím do hospice?

K přijetí do hospice je potřeba svobodný písemný souhlas pacienta a vyplněná žádost, kterou je možné vyzvednout přímo v hospici nebo stáhnout z internetu či nechat poslat poštou. Žádost musí být vždy vyplněna ošetřujícím lékařem, aby bylo jasné, že byly vyčerpány všechny možnosti léčby, jaké léky pacient užívá atd.

Pro přijetí do hospice je indikován pacient:

  • kterého jeho postupující nemoc ohrožuje na životě
  • který potřebuje paliativní péči a současně není nutná hospitalizace v nemocnici
  • u kterého není možná nebo nestačí domácí péče

Nejčastějšími pacienty hospice jsou nemocní v pokročilém stadiu onkologických onemocnění, méně často pak nemocní v terminálním stadiu jiných onemocnění.

Zavřít