Dar pomůže hospici dovybavit půjčovnu kompenzačních pomůcek

Dar pomůže hospici dovybavit půjčovnu kompenzačních pomůcek

17. 10. 2022

Finanční dar ve výši 23 tisíc Kč jsme v pondělí 17. listopadu 2022 předali ředitelce Domácího hospice Jordán v Táboře. Hospic z daru zakoupí kompenzační pomůcky do půjčovny, která při hospici funguje.

„Projekt půjčovny kompenzačních pomůcek je zaměřen na širokou veřejnost, uživateli jsou nejčastěji jednotlivci a rodiny z regionu Táborska včetně pacientů hospicové péče a odlehčovacích služeb našeho hospice,“ říká ředitelka hospice Marie Sovadinová. „Při pečování doma je nezbytné vybavení kompenzačními pomůckami, které nejen usnadňují pečování, ale hlavně umožňují zachovat co nejvyšší možnou kvalitu života těm, kdo pomůcku potřebují,“ vysvětluje ředitelka. „Naše půjčovna je vyhledávanou službou nejen v rámci města, ale i celého regionu Táborska a poptávka po kompenzačních pomůckách neustále roste. Z daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní půjčovnu dovybavit o dvě madla k posteli, dva otočné sedací disky do koupelny a čtyři repose matrace,“ dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít