Domácí hospic Athelas zakoupí z našeho daru další polohovací lůžko

Domácí hospic Athelas zakoupí z našeho daru další polohovací lůžko

28. 07. 2021

Ve středu 28. července 2021 jsme navštívili Domácí hospic Athelas v Písku a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 25 tisíc Kč na nákup polohovacího lůžka pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

„Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme polohovací lůžko MEYRA Ecofit plus, které zapůjčujeme terminálně nemocným do domácího prostředí zdarma,“ říká ředitelka mobilního hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. „Lůžko poslouží přibližně 50 až 60 nemocným v terminálním stadiu z okresu Písek, Strakonice a oblasti Týna nad Vltavou. Sekundární cílovou skupinou jsou pak pečující, kterým poskytnuté polohovací lůžko velmi ulehčuje manipulaci s nemocným a umírajícím zase zajistí komfort při jejich pobytu na lůžku,“ doplňuje ředitelka.

Tisková zpráva

Zavřít