Domácí hospic Nablízku zakoupil z našeho daru dvě antidekubitní matrace

Domácí hospic Nablízku zakoupil z našeho daru dvě antidekubitní matrace

05. 11. 2021

Domácí hospic Nablízku v Lysé nad Labem od nás získal finanční dar ve výši 16 tisíc Kč na nákup dvou antidekubitních matrací. Dar jsme osobně předali ředitelce tohoto hospice ve čtvrtek 4. listopadu 2021.

„S každoročním nárůstem počtu klientů naší mobilní hospicové péče je spojen i zvýšený zájem o bezplatnou zápůjčku zdravotních a kompenzačních pomůcek v rámci námi provozované půjčovny,“ říká Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka mobilního hospice. „Pomůcky půjčujeme nejen našim klientům, ale snažíme se uspokojit i poptávky od rodin, které v domácím prostředí pečují o dlouhodobě nemocné rodinné příslušníky,“ dodává ředitelka. „Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní zakoupit a doplnit vybavení půjčovny o další dvě antidekubitní matrace, které jsou velkým pomocníkem zejména v předcházení dekubitů,“ doplňuje.

Tisková zpráva

Domácí hospic Nablízku zakoupí z daru dvě antidekubitní matrace

Zavřít