Domácí hospic Sdílení v Telči zakoupí z našeho daru další kyslíkový koncentrátor

28. 01. 2020

V úterý 28. ledna 2020 jsme navštívili domácí hospic Sdílení v Telči a jeho zástupcům předali finanční dar ve výši 21 229 Kč na nákup kyslíkového koncentrátoru pro těžce nemocné pacienty s dýchacími potížemi.

„Poslední tři roky výrazně narůstá počet klientů naší mobilní hospicové péče,“ říká Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky domácího hospice. „V roce 2017 jsme poskytli péči 34 klientům, v roce 2018 jsme pečovali o 50 klientů a v roce 2019 to už bylo 77 klientů,“ doplňuje zástupkyně ředitelky. „Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní zakoupit další koncentrátor kyslíku, který nám velmi pomůže zachovat komplexní kvalitu péče na konci života, a to zejména u pacientů s dýchacími potížemi,“ dodává.

Tisková zpráva:

Zavřít