Hospic z našeho daru zakoupí čtyři antidekubitní matrace

Hospic z našeho daru zakoupí čtyři antidekubitní matrace

10. 08. 2023

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun jsme ve čtvrtek 10. srpna 2023 předali ředitelce Hospice sv. Zdislavy v Liberci. Dar je určen na nákup čtyř antidekubitních matrací.

„Mezi nejdůležitější pomůcky, které půjčujeme, patří elektrická polohovací lůžka s kvalitními antidekubitními matracemi,“ říká ředitelka hospice Ing. Taťána Janoušková. „Tyto matrace významně přispívají nejen ke zlepšení komfortu ležících pacientů, ale také jsou významnými pomocníky proti vzniku dekubitů. Vzhledem k častému využívání je však nutné matrace pravidelně vyměňovat. V současné době bychom potřebovali pořídit 10 antidekubitních matrací, které by nahradily ty opotřebované,“ vysvětluje ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme obnovu uskutečnit a čtyři antidekubitní matrace zakoupit,“ dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít