Projekt Právo umírat bezbolestně pomáhá hospicům s léčbou bolesti

Projekt Právo umírat bezbolestně pomáhá hospicům s léčbou bolesti

03. 10. 2023

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků a zdravotnického materiálu od nás získal Domácí hospic Sdílení v Telči. Dar jsme osobně předali ředitelce hospice v úterý 3. října 2023. Celkově jsme tento hospic podpořili částkou dosahující téměř 104 000 Kč.

„Naše mobilní hospicová péče pomáhá každoročně více než 100 rodinám, které se chtějí postarat o svého blízkého umírajícího v jeho domácím prostředí,“ říká Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka hospice. „Naším prvořadým úkolem je zajistit, aby tito pacienti za žádných okolností netrpěli nesnesitelnými bolestmi a nebyli zatěžováni ani dalšími nepříjemnými symptomy, které se pojí s terminální fází onemocnění,“ vysvětluje. „K tomu však potřebujeme zejména dostatek léků a zdravotnického materiálu, jejichž cena u většiny značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto nelehkou situaci pomáhá řešit. Dar Nadačního fondu Umění doprovázet nám pokryje téměř 2/3 měsíčních nákladů na tyto léky a další zdravotnický materiál,“ dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Zavřít